Grondwerk


webfoto2

 

Door het gebruik van graafmachines, zowel rups- als mobiele kranen en shovels kan ik vele soorten grondwerk voor u uitvoeren. Zowel voor de particuliere sector als bedrijven en overige instanties.

 

Denkt u hierbij aan:

Graafwerkzaamheden met betrekking tot het egaliseren of herinrichten van uw tuin, de voorbereiding op het uiteindelijke straatwerk.

Het af- en aanvoeren van grond, zand, grind of puin.

Het graven van funderingen en vijvers.

Rioleringswerkzaamheden.

Compleet bouwrijp maken.

 

VCA gecertificeerd en werkend volgens de laatste wettelijke richtlijnen.

vca logo                                                               shovel.avant4